Konepajapalvelut – Teollisuuden kunnossapito ja asennukset

Olemme kaakkoissuomalainen yritys, jonka valikoimaan kuuluvat monipuoliset konepaja-, kunnossapito- ja asennuspalvelut. Asiakaskuntamme koostuu pääosin teollisuusyrityksistä ja rakennusliikkeistä, mutta palvelemme myös muita yrityksiä, julkisia organisaatioita ja yksityishenkilöitä. Toimintamme keskittyy Etelä-Karjalaan, mutta teemme tarvittaessa projekteja myös muualla Suomessa ja ulkomailla.

Painotamme toiminnassamme ennen kaikkea asiakaslähtöistä palvelua ja räätälöitäviä ratkaisuja. Olemme lähellä asiakastamme, ja voimme siksi reagoida nopeasti korjaus- ja huoltokutsuihin. Vaalimme pitkiä asiakassuhteita laadukkaalla asiakaspalvelulla, korkeatasoisella työllä ja selkeällä asiakasviestinnällä.

Yhteistyö­kumppaneitamme